Hướng dẫn cách phân biệt được 2 loại hóa chất MDI và TDI

Trong thị trường thương mại có những loại isocyanates phổ biến sau: TDI: toluene diisocyanate, MDI: diphenylmethane diisocyanate, MDI: naphthalene diisocyanate, HDI : aliphatic isocyanate is hexamethylene diisocyanate, IPDI: isophorone diisocyanate, HMDI : hydrogenated MDI. Sự khác nhau giữa MDI READ MORE