Phân hệ phần mềm kế toán ANA

Phần mềm kế toán online ANA là doanh nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ. Cung cấp các loại phần mềm quản trị nhằm tăng cường công tác quản lý kinh tế,

Phần mềm ANA giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kế toán, kế toán thuế, tuân thủ đúng quy định của nhà nước.

Các phân hệ nghiệp vụ phần mềm kế toán ANA

 • Phân hệ kế toán tổng hợp
 • Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi và vay tiền
 • Phần hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 • Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 • Phân hệ kế toán hàng tồn kho
 • Phân hệ quản trị phí
 • Phân hệ giá thành sản phẩm
 • Phân hệ giá thành vụ việc, công trình
 • Phân hệ quản trị theo các trường tự do
 • Phân hệ kế toán TSCĐ
 • Kế toán công cụ dụng cụ

Với đội ngũ cán bộ kiểm toán viên, lập trình viên được đào tạo đại học và trên đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng – kế toán và kiểm toán, công nghệ thông tin chắc chắn sẽ đáp ứng được những yêu cầu cao nhất của khách hàng

>> Phần mềm kế toán bán hàng

>> Phần mềm kế toán doanh nghiêp

>> Đặc điểm và Tính năng phần mềm kế toán ANA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *